Verwerking van persoonsgegevens

E-WISE Nederland b.v. legt in het kader van haar dienstverlening (bijvoorbeeld bij de aanvraag van een webpaspoort van Medi-Access) persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitvoering van de betreffende dienstverlening. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer m1203439. In geen enkel geval zullen wij de door de gebruiker aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan derden verstrekken of verkopen zonder toestemming.

Gebruik van Cookies

E-WISE maakt gebruik van zogenaamde cookies voor gebruikersgemak (bijv. opslaan van uw wachtwoord voor volgende bezoeken). Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die na bezoek aan een website op uw computer worden achtergelaten. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. 
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, zullen echter bepaalde diensten niet beschikbaar zijn.

Wijzigingen

E-WISE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

leden

nieuwe leden
in de laatste 12 maanden